"Feil ved levering på nytt" i emnefeltet

"Feil ved levering på nytt" i emnefeltet

"Feil ved sending" og "Feil ved levering på nytt" i emnefeltet ved varsel fra Vieri Connect.
Denne type feil betyr at mottakers/kundens/leverandørens aksesspunkt har driftsforstyrrelse og kan ikke ta imot EHF filer. Slik driftsforstyrrelser er vanligvis midlertidige.

Vi har automatisk omlevering i Vieri Connect 5 ganger med økende intervall inntil 24 timer. 

Dersom det er lengre driftsstopp hos mottaker/kundens/leverandørens aksesspunkt vi vil kontaktet aksesspunktet og be om tilbakemelding når de er klare til å motta filer igjen, og vil så rebehandle alle dokumenter.

Dere trenger derfor ikke å foreta dere noe ifbm driftsmeldinger av denne type.


  • Related Articles

  • "Feil ved sending av fil" i emnefeltet

   "Feil ved sending" og "Feil ved levering på nytt" i emnefeltet ved varsel fra Vieri Connect. Denne type feil betyr at mottakers/kundens/leverandørens aksesspunkt har driftsforstyrrelse og kan ikke ta imot EHF filer. Slik driftsforstyrrelser er ...
  • "Feil ved behandling av innkommende fil" i emnefeltet

   "Feil ved behandling av innkommende fil" i emnefeltet Feilen som oppstod var: ---- java.lang.IllegalArgumentException: InvoiceJcr [referenceId=733232]: recipient iso6523-actorid-upis::0192:986373950 not registered in SMP: ...
  • "Feil ved lesing av innkommende fil" i emnefeltet

   Feil ved lesing av innkommende fil:  Feilen som oppstod var: ---- com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: org.milyn.SmooksException: Failed to filter source. com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: ...
  • "Duplikat-bunt" i emnefeltet

   Bunt venter på godkjenning:  Fil mottatt via Innkommende FTP venter på godkjenning. Her har samme fil (faktura, kreditnota, ordre, ordresvar etc) blitt sendt mer enn en gang til Vieri Connect, hvis første filen har validert riktig og blitt sendt ...
  • Hvordan søke på Faktura/Ordre/Ordresvarnummer i Vieri Connect

   Hvis du først trykker på Faktura søk, fyller ut Faktura, Ordre eller Ordresvarnummer og trykker på søk.  Deretter trykker du på "Bunt-ID" lenken Her markerer du den nedre linjen, som er den filen vi sender til mottaker. Deretter trykker du på knappen ...