"Feil ved lesing av innkommende fil" i emnefeltet

"Feil ved lesing av innkommende fil" i emnefeltet

Feil ved lesing av innkommende fil: 
Feilen som oppstod var:

----

com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: org.milyn.SmooksException: Failed to filter source.

com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: org.xml.sax.SAXParseException: Content is not allowed in prolog.
---

Denne betyr oftest at filen vi har mottatt er korrupt eller tom.


Feil ved lesing av innkommende fil: 

Fil mottatt via "Innkommende FTP" kunne ikke leses ihht valg format ().

Fila er produsert med feil data, eller konfigurasjon for lesing er feil.

Feilen som oppstod var:

----

com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: org.milyn.SmooksException: Failed to filter source.

com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: org.milyn.javabean.DataDecodeException: Failed to decode binding value '0--' for property 'invoicingStartDate' on bean 'InvoiceDetails'.

com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: org.milyn.javabean.DataDecodeException: Error decoding Date data value '0--' with decode format 'yyyy-MM-dd'.

com.itpas.hermes.transform.bean.TransformException: java.text.ParseException: Unparseable date: "0--"

----

Feilmeldingen sier at invoiceStartDate har feil format (se bilder). 
Dette feil kan ha blitt generert av nytt linjeskift når fakturaen lagdes.  
  • Related Articles

  • "Feil ved behandling av innkommende fil" i emnefeltet

   "Feil ved behandling av innkommende fil" i emnefeltet Feilen som oppstod var: ---- java.lang.IllegalArgumentException: InvoiceJcr [referenceId=733232]: recipient iso6523-actorid-upis::0192:986373950 not registered in SMP: ...
  • "Feil ved sending av fil" i emnefeltet

   "Feil ved sending" og "Feil ved levering på nytt" i emnefeltet ved varsel fra Vieri Connect. Denne type feil betyr at mottakers/kundens/leverandørens aksesspunkt har driftsforstyrrelse og kan ikke ta imot EHF filer. Slik driftsforstyrrelser er ...
  • "Feil ved levering på nytt" i emnefeltet

   "Feil ved sending" og "Feil ved levering på nytt" i emnefeltet ved varsel fra Vieri Connect. Denne type feil betyr at mottakers/kundens/leverandørens aksesspunkt har driftsforstyrrelse og kan ikke ta imot EHF filer. Slik driftsforstyrrelser er ...
  • "Kan ikke fastslå mottaker for fil" i emnefeltet

   Kan ikke fastslå mottaker for fil:  Kan ikke fastslå mottaker grunnet mulige problemer med konfigurasjon av firma: - Printpartner er ikke konfigurert - B2B-partnere og/eller B2C-partnere er ikke registrert i systemet                - ...
  • "Duplikat-bunt" i emnefeltet

   Bunt venter på godkjenning:  Fil mottatt via Innkommende FTP venter på godkjenning. Her har samme fil (faktura, kreditnota, ordre, ordresvar etc) blitt sendt mer enn en gang til Vieri Connect, hvis første filen har validert riktig og blitt sendt ...